Činnost Tenisového oddílu
TJ TESLA Pardubice z.s.

Činnost Tenisového oddílu TJ TESLA Pardubice z.s. je řízená Výborem tenisového oddílu TJ TESLA Pardubice z.s.

Aktuální složení Výboru tenisového oddílu TJ TESLA Pardubice z.s. je uvedeno pod odkazem Výbor TO.