Výroční členská schůze TO TJ TESLA Pardubice z.s. (15.05.2017)

Dne 15.05.2017 proběhla v klubovně tenisového oddílu výroční členská schůze a zároveň volební schůze tenisového oddílu. Schůze se zúčastnilo pouhých 18 členů. I tak byl zvolen nový výbor tenisového oddílu (viz odkaz Výbor TO TJ TESLA).

Členové byli seznámeni s činností tenisového oddílu za rok 2016 a zároveň byl schválen rozpočet tenisového oddílu na rok 2017. Současně zde byli zvoleni zástupci / delegáti tenisového oddílu na Valnou hromadu TJ TESLA Pardubice z.s., konanou dne 22.05.2017 od 17.00 hodin v Restauraci Pod Vinicí, Pardubice.