Tréninky závodních hráčů/hráček a trenéři

Tréninky všech závodních hráčů a hráček Tenisového oddílu TJ TESLA Pardubice z.s. jsou organizovány s oficiálními trenéry našeho Tenisového oddílu nebo jsou organizovány jako tréninky individuální. Od jara 2022 organizuje Tenisový oddíl za přispění sponzorů společné tréninky mládeže a společné kondiční cvičení mládeže.

Osobní plán tréninků si každý hráč/hráčka domlouvá a sjednává s trenérem. Tenisový oddíl pro tréninky všech závodních hráčů/hráček, jež mají řádně uhrazeny hrací poplatky, poskytuje prostor na vybraných tenisových dvorcích ve vyhrazené době tréninků.

Více informací podá Ing. Jiří Kabrhel – šéftrenér (mobil 605 775 795), Jaroslav Čapoun – správce areálu (mobil 736 612 888) a rozpis tréninků vyvěšený na nástěnce Tenisového oddílu.

Bližší informace o trénincích hráčů/hráček našeho Tenisového oddílu s oddílovými trenéry jsou možné po vzájemné komunikaci s trenéry našeho Tenisového oddílu.

Trenéry Tenisového oddílu TJ TESLA Pardubice z.s. pro rok 2022 jsou:

Ing. Jiří Kabrhel Šéftrenér
Člen Výboru TO
Jaroslav Čapoun
Trenér
Správce areálu
Zdeněk Knoflíček
Trenér a bufet
Člen Výboru TO
Pavel Goláň
Trenér