Tréninky závodních hráčů/hráček a trenéři

Tréninky všech závodních hráčů a hráček Tenisového oddílu TJ TESLA Pardubice z.s. jsou organizovány s oficiálními trenéry našeho Tenisového oddílu nebo jsou organizovány jako tréninky individuální. V zimě 2023-2024 organizuje Tenisový oddíl za přispění sponzorů společné tréninky mládeže.

Osobní plán tréninků si každý hráč/hráčka domlouvá a sjednává s trenérem. Tenisový oddíl pro tréninky všech závodních hráčů/hráček, jež mají řádně uhrazeny hrací poplatky, poskytuje prostor na vybraných tenisových dvorcích ve vyhrazené době tréninků.

Více informací podá Ing. Jiří Kabrhel (šéftrenér, mobil 605 775 795) a Jaroslav Čapoun (správce areálu, mobil 736 612 888).

Bližší informace o trénincích hráčů/hráček našeho Tenisového oddílu s oddílovými trenéry jsou možné po vzájemné přímé komunikaci s šéftrenérem a se všemi trenéry našeho Tenisového oddílu.

Trenéři Tenisového oddílu TJ TESLA Pardubice z.s.:

Ing. Jiří Kabrhel Šéftrenér
Člen Výboru TO
Jaroslav Čapoun
Trenér
Správce areálu
Zdeněk Knoflíček
Trenér
Člen Výboru TO
Jiří Kopáček
Trenér