Vážení členové/členky a hráči/hráčky Tenisového oddílu TJ Tesla Pardubice z.s.

V našem Tenisovém oddílu TJ Tesla Pardubice z.s. jsme dle metodiky a pod patronátem ČTS odstartovali unikátní projekt v rámci tenisu pro děti od 3 do 9 let. Jsme členy projektu Tenis dětem, který se zaměřuje na dětský tenis a pohybové aktivity pro děti. Tenis dětem je projekt, který přináší novou metodiku pro tenisový a osobnostní rozvoj mladých tenistů a poskytuje dětem trénink zábavnou a hravou formou. Součástí je i webová aplikace, jejímž cílem je zjednodušit tréninkový proces především pro trenéry a zároveň poskytnout možnost rodičům sledovat tenisový a pohybový vývoj svého dítěte. Externisté společně s týmem projektu Tenis dětem natočili instruktážní video pro rodiče k usnadnění orientace v mobilní aplikaci (#mobileapp #tennis #tennisforkids #tenisdetem #education).

Šéfem projektu Tenis dětem v našem oddílu je Ing. Jiří Kabrhel, mob.: 605 775 795, e-mail: jiri.kabrhel@centrum.cz.

Tenisový oddíl TJ Tesla Pardubice z.s. s velkou radostí vítá a uvítá ve svých řadách další nové členy/členky a nové hráče/hráčky!!!

Sdružení rodičů a přátel Tenisového oddílu TJ Tesla Pardubice založilo a provozuje facebookovou stránku (odkaz: https://www.facebook.com/Fanousci.Tesla.Tenis.Pardubice) s aktualitami ze života našeho tenisového oddílu. Výbor TO tuto aktivitu vítá. Tyto stránky nejsou autorizovány ze strany Výboru TO.

Výbor Tenisového oddílu společně se společností CALYPSO GROUP s.r.o. Pardubice připravil Objemovou studii pro novou tří kurtovou tenisovou halu TO TJ Tesla Pardubice z.s. se zázemím a parkovištěm. V současné době Výbor TO poptává možné donátory pro zajištění vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR a DSP a zajištění inženýrské činnosti směřující k vydání stavebního povolení pro následné žádosti o dotační podporu.

Vizualizace: Tří kurtová pevná tenisová hala s parkovištěm

Hrací a členské poplatky včetně poplatků za skříňky na rok 2023 jsou splatné v termínu nejpozději do 20.04.2023. Dle rozhodnutí Výboru TO TJ Tesla Pardubice z.s. ze dne 14.12.2022 (viz Zápis č. 09/2022 Výboru TO TJ Tesla Pardubice z.s. ze dne 14.12.2022, bod č. 12) byly Hrací a členské poplatky na rok 2023 navýšeny jednotně o 200,– Kč pro všechny kategorie (dále také viz záložka “Hrací a členské poplatky”). Poplatky za skříňky zůstávají beze změny.

Při platbě poplatků přes běžný níže uvedený účet uveďte, prosím jako VS číslo 37, jako SS rodné číslo člena/členky či hráče/hráčky a do poznámky pro snazší identifikaci platby uveďte, prosím, jméno a příjmení člena/členky či hráče/hráčky. Poplatky lze také po předchozí dohodě uhradit v hotovosti do pokladny k rukám M. Čapounové, hospodářky oddílu.

Číslo bankovního účtu TJ TESLA Pardubice z.s.: FIO BANKA, č. ú.: 2101565261/2010.

Z důvodu zabezpečení Vašeho majetku v šatnách a majetku Tenisového oddílu nechal Výbor Tenisového oddílu TJ Tesla Pardubice z.s. instalovat na pravé křídlo vstupních dveří do objektu z pohledu od vstupu do budovy autonomní bezdotykovou čtečku EM 125 kHz, IP 66.

V případě, že je levé křídlo z pohledu od vstupu do budovy uzamčeno, máte možnost se prostřednictvím čipu (bezkontaktní klíčenky) dostat do budovy pravým křídlem vstupních dveří z pohledu od vstupu do budovy. Čip (bezkontaktní klíčenku) přiložíte na čtečku umístěnou vpravo od vstupních dveří a křídlo se po cvaknutí otevře mírným zatlačením na toto křídlo. Po vstupu do objektu zkontrolujte, prosím, zda se toto křídlo opět řádně uzavřelo!!! Čipy jsou k vyzvednutí u Marcely Čapounové, hospodářky Tenisového oddílu TJ TESLA Pardubice z.s., proti vratné záloze ve výši 100,– Kč.

V souladu s nařízením Evropského parlamentu stran zpracování osobních údajů (GDPR) je Výbor TO povinen požádat členy/členky, hráče/hráčky a rodiče dětí, jež sportují v našem tenisovém klubu, o poskytnutí souhlasu. Formuláře jsou dostupné u M. Čapounové. Po vyplnění a podpisu formuláře jej buď, kdo ještě tak neučinil, prosím odevzdejte M. Čapounové nebo zašlete scan na e-mail: marcelacapounova@seznam.cz nebo na e-mail: tesla.tenis@seznam.cz. Výbor TO upozorňuje hráče/hráčky, kteří neodevzdají potvrzené prohlášení, nebude je smět uvést do systému ČUS a na webové stránky oddílu.