Vážení členové/členky a hráči/hráčky Tenisového oddílu TJ TESLA Pardubice z.s.

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví vydal Český tenisový svaz (ČTS) s účinností od 10.03.2020 do 31.03.2020 následující rozhodnutí:

“Ruší se všechny soutěže zařazené do oficiální termínové listiny ČTS ve všech věkových kategoriích. O dalším postupu bude Český tenisový svaz včas informovat.”

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Tenisový oddíl TESLA Pardubice z.s. zrušil všechny turnaje pořádané klubem (viz oznámení na webu ČTS) v uvedeném období.

V návaznosti na vyhlášení Nouzového stavu Vládou ČR dne 12.03.2020 a na vyhlášení Karantény Vládou ČR dne 15.03.2020 sdělujeme, že tenisový areál Tenisového oddílu TJ TESLA Pardubice z.s. byl již dnem 13.03.2020 uzavřen.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze 07.04.2020 byl tenis povolen za podmínek, že společně sportují jen dvě osoby s výjimkou členů domácnosti, a při sportování zachovávají od jiných osob odstup dva metry. Zároveň nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy, bufet a podobná zařízení.

Žádáme proto členy TO, hráče a hráčky, aby striktně dodržovali při sportování v našem areálu shora uvedené podmínky Ministerstva zdravotnictví ČR a všechny nařízení a opatření Vlády ČR!!!

Hrací a členské poplatky včetně poplatků za skříňky na rok 2020 jsou splatné v termínu nejpozději do 20.04.2020. Dle rozhodnutí Výboru TO TJ TESLA Pardubice z.s. ze dne 16.01.2020 (viz Zápis č. 01/2020 Výboru TO TJ TESLA Pardubice z.s. ze dne 16.01.2020, bod č. 13) byly Hrací a členské poplatky na rok 2020 stanoveny ve stejné výši jako za uplynulé roky 2017-2019 (dále také viz záložka “Hrací a členské poplatky”). Výše poplatků podléhá schválení Členské schůze TO TJ TESLA Pardubice z.s.

Při platbě poplatků přes běžný níže uvedený účet uveďte, prosím jako VS číslo 37, jako SS rodné číslo člena/členky či hráče/hráčky a do poznámky pro snazší identifikaci platby uveďte, prosím, jméno a příjmení člena/členky či hráče/hráčky. Poplatky lze také po předchozí dohodě uhradit v hotovosti do pokladny k rukám M. Čapounové, hospodářky oddílu.

Číslo bankovního účtu TJ TESLA Pardubice z.s.: FIO BANKA, č.ú.: 2101565261/2010.

Z důvodu lepšího zabezpečení Vašeho majetku v šatnách a majetku Tenisového oddílu nechal Výbor Tenisového oddílu TJ TESLA Pardubice z.s. instalovat na pravé křídlo vstupních dveří do objektu z pohledu od vstupu do budovy autonomní bezdotykovou čtečku EM 125 kHz, IP 66.

V případě, že je levé křídlo z pohledu od vstupu do budovy uzamčeno, máte možnost se prostřednictvím čipu (bezkontaktní klíčenky) dostat do budovy pravým křídlem vstupních dveří z pohledu od vstupu do budovy. Čip (bezkontaktní klíčenku) přiložíte na čtečku umístěnou vpravo od vstupních dveří a křídlo se po cvaknutí otevře mírným zatlačením na toto křídlo.

Po vstupu do objektu zkontrolujte, prosím, zda se toto křídlo opět řádně uzavřelo. Čipy jsou k vyzvednutí u Marcely Čapounové, hospodářky Tenisového oddílu TJ TESLA Pardubice z.s., proti vratné záloze ve výši 100,– Kč.

Tenisový oddíl TJ TESLA Pardubice z.s. s velkou radostí vítá a uvítá ve svých řadách další nové členy/členky a nové hráče/hráčky.

NOVINKA!!! Výbor TO TESLA dne 05.03.2020 schválil start všech hráčů/hráček TO TESLA na letních turnajích pořádaných TO TESLA bez platby startovného.

Na venkovní sezónu 2020 jsou všechny kurty kompletně připravené!!!

V souladu s nařízením Evropského parlamentu stran zpracování osobních údajů (GDPR) je Výbor TO povinen požádat členy/členky, hráče/hráčky a rodiče dětí, jež sportují v našem tenisovém klubu, o poskytnutí souhlasu. Formuláře jsou dostupné u M. Čapounové a R. Isacha. Po vyplnění a podpisu formuláře jej buď, kdo ještě tak neučinil, prosím odevzdejte těmto osobám, u Činela na baru nebo zašlete scan na e-mail: marcelacapounova@seznam.cz nebo na e-mail: tesla.tenis@seznam.cz. Výbor TO upozorňuje hráče/hráčky, kteří neodevzdají potvrzené prohlášení, nebude je smět uvést do systému ČUS a na webové stránky oddílu.

V průběhu měsíce července 2019 provedla firma HEJNASTAV s.r.o. Turkovice u Přelouče (IČ 01416952) za významné finanční podpory Pardubického kraje kontaktní zateplovací systém (KZS) a fasádu domečku.

KZS a fasáda domečku
KZS a fasáda domečku