Vážení členové/členky a hráči/hráčky Tenisového oddílu TJ TESLA Pardubice z.s.,

Hrací a členské poplatky včetně poplatků za skříňky na rok 2019 byly splatné v termínu nejpozději do 20.04.2019. Dle rozhodnutí Výboru TO TJ TESLA Pardubice z.s. ze dne 06.12.2018 (viz Zápis č. 15/2018 Výboru TO TJ TESLA Pardubice z.s. ze dne 06.12.2018, bod č. 15) a rozhodnutí Členské schůze TO TJ TESLA Pardubice z.s. ze dne 13.05.2019 (viz Usnesení z členské schůze ze dne 13.05.2019, bod č. 5) byly Hrací a členské poplatky na rok 2019 stanoveny ve stejné výši jako za uplynulé roky 2017-2018, zcela vypuštěn byl vstupní poplatek pro nové členy/členky a hráče/hráčky (dále také viz záložka “Hrací a členské poplatky”).

Při platbě poplatků přes běžný níže uvedený účet uveďte, prosím jako VS číslo 37, jako SS rodné číslo člena/členky či hráče/hráčky a do poznámky pro snazší identifikaci platby uveďte, prosím, jméno a příjmení člena/členky či hráče/hráčky. Poplatky lze také po předchozí dohodě uhradit v hotovosti di pokladny k rukám M. Čapounové, hospodářky oddílu.

Pozor!!! Změna čísla bankovního účtu TJ TESLA Pardubice z.s.:
FIO BANKA, č.ú.: 2101565261/2010.

Tenisový oddíl TJ TESLA Pardubice z.s. s velkou radostí vítá a uvítá ve svých řadách další nové členy/členky a nové hráče/hráčky.

Z důvodu lepšího zabezpečení Vašeho majetku v šatnách a majetku Tenisového oddílu nechal Výbor Tenisového oddílu TJ TESLA Pardubice z.s. instalovat na pravé křídlo vstupních dveří do objektu z pohledu od vstupu do budovy autonomní bezdotykovou čtečku EM 125 kHz, IP 66.

V případě, že je levé křídlo z pohledu od vstupu do budovy uzamčeno, máte možnost se prostřednictvím čipu (bezkontaktní klíčenky) dostat do budovy pravým křídlem vstupních dveří z pohledu od vstupu do budovy. Čip (bezkontaktní klíčenku) přiložíte na čtečku umístěnou vpravo od vstupních dveří a křídlo se po cvaknutí otevře mírným zatlačením na toto křídlo.

Po vstupu do objektu zkontrolujte, prosím, zda se toto křídlo opět řádně uzavřelo. Čipy jsou k vyzvednutí u Marcely Čapounové, hospodářky Tenisového oddílu TJ TESLA Pardubice z.s., proti vratné záloze ve výši 100,– Kč.

Zimní halová sezóna 2019-2020 jede v našem areálu ve dvou nafukovacích halách na šesti kurtech (4+2) na plný pecky!!!

V souladu s nařízením Evropského parlamentu stran zpracování osobních údajů (GDPR) je Výbor TO povinen požádat členy/členky, hráče/hráčky a rodiče dětí, jež sportují v našem tenisovém klubu, o poskytnutí souhlasu. Formuláře jsou dostupné u M. Čapounové a R. Isacha. Po vyplnění a podpisu formuláře jej buď, kdo ještě tak neučinil, prosím odevzdejte těmto osobám, u Činela na baru nebo zašlete scan na e-mail: marcelacapounova@seznam.cz nebo na e-mail: tesla.tenis@seznam.cz. Výbor TO upozorňuje hráče/hráčky, kteří neodevzdají potvrzené prohlášení, nebude je smět uvést do systému ČUS a na webové stránky oddílu.

V průběhu měsíce července 2019 provedla firma HEJNASTAV s.r.o. Turkovice u Přelouče (IČ 01416952) za významné finanční podpory Pardubického kraje kontaktní zateplovací systém (KZS) a fasádu domečku.

KZS a fasáda domečku
KZS a fasáda domečku