Vážení členové/členky a hráči/hráčky Tenisového oddílu TJ Tesla Pardubice z.s.

Oficiálním partnerem Tenisového oddílu TESLA Pardubice z.s. je BABOLAT, zastoupený společností MATCH POINT s.r.o. Modletice (dodavatel značek BABOLAT a TRETORN). Tuto společnost v našem Tenisovém oddílu zastupuje Ing. Jiří Kabrhel, mob.: 605 775 795, e-mail: jiri.kabrhel@centrum.cz.

Zahájení sezóny družstev 2024 opékáním buřtů se koná v pátek 19.04.2024 od 17.00 hodin v areálu Tenisového oddílu. Občerstvení zajišťuje sponzor a Tenisový oddíl.

66. Ročník memoriálu Jaroslava Řepky se koná v sobotu 21.09.2024.

V našem Tenisovém oddílu TJ Tesla Pardubice z.s. jsme dle metodiky a pod patronátem ČTS odstartovali unikátní projekt v rámci tenisu pro děti od 3 do 9 let. Jsme členy projektu Tenis dětem, který se zaměřuje na dětský tenis a pohybové aktivity pro děti. Tenis dětem je projekt, který přináší novou metodiku pro tenisový a osobnostní rozvoj mladých tenistů a poskytuje dětem trénink zábavnou a hravou formou. Součástí je i webová aplikace, jejímž cílem je zjednodušit tréninkový proces především pro trenéry a zároveň poskytnout možnost rodičům sledovat tenisový a pohybový vývoj svého dítěte. Externisté společně s týmem projektu Tenis dětem natočili instruktážní video pro rodiče k usnadnění orientace v mobilní aplikaci (#mobileapp #tennis #tennisforkids #tenisdetem #education).

Šéfem projektu Tenis dětem v našem oddílu je Ing. Jiří Kabrhel, mob.: 605 775 795, e-mail: jiri.kabrhel@centrum.cz.

Tenisový oddíl TJ Tesla Pardubice z.s. s velkou radostí vítá a uvítá ve svých řadách další nové členy/členky a nové hráče/hráčky!!!

Výbor Tenisového oddílu společně se společností CALYPSO GROUP s.r.o. Pardubice připravil Objemovou studii pro novou tří kurtovou tenisovou halu TO TJ Tesla Pardubice z.s. se zázemím a parkovištěm. V současné době Výbor TO poptává možné donátory pro zajištění vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR a DSP a zajištění inženýrské činnosti směřující k vydání stavebního povolení pro následné žádosti o dotační podporu.

Vizualizace: Tří kurtová pevná tenisová hala s parkovištěm

V souladu s nařízením Evropského parlamentu stran zpracování osobních údajů (GDPR) je Výbor TO povinen požádat členy/členky, hráče/hráčky a rodiče dětí, jež sportují v našem tenisovém klubu, o poskytnutí souhlasu. Formuláře jsou dostupné u M. Čapounové. Po vyplnění a podpisu formuláře jej buď, kdo ještě tak neučinil, prosím odevzdejte M. Čapounové nebo zašlete scan na e-mail: marcelacapounova@seznam.cz nebo na e-mail: tesla.tenis@seznam.cz. Výbor TO upozorňuje hráče/hráčky, kteří neodevzdají potvrzené prohlášení, nebude je smět uvést do systému ČUS a na webové stránky oddílu.

Hrací a členské poplatky včetně poplatků za skříňky na rok 2024 jsou splatné v termínu nejpozději do 20.04.2024. Dle rozhodnutí Výboru TO TJ Tesla Pardubice z.s. ze dne 21.02.2024 (viz Zápis č. 02/2024 Výboru TO TJ Tesla Pardubice z.s. ze dne 21.02.2024, bod č. 19) byly Hrací / členské poplatky a poplatky za skříňky na rok 2024 navýšeny pro všechny kategorie (dále také viz záložka “Hrací a členské poplatky”).

Při platbě poplatků přes běžný níže uvedený účet uveďte, prosím jako VS číslo 37, jako SS rodné číslo člena/členky či hráče/hráčky a do poznámky pro snazší identifikaci platby uveďte, prosím, jméno a příjmení člena/členky či hráče/hráčky. Poplatky lze také po předchozí dohodě uhradit v hotovosti do pokladny k rukám M. Čapounové, hospodářky oddílu.

Číslo bankovního účtu TJ TESLA Pardubice z.s.: FIO BANKA, č. ú.: 2101565261/2010.

Z důvodu zabezpečení Vašeho majetku v šatnách a majetku Tenisového oddílu nechal Výbor Tenisového oddílu TJ Tesla Pardubice z.s. instalovat na pravé křídlo vstupních dveří do objektu z pohledu od vstupu do budovy autonomní bezdotykovou čtečku EM 125 kHz, IP 66.

V případě, že je levé křídlo z pohledu od vstupu do budovy uzamčeno, máte možnost se prostřednictvím čipu (bezkontaktní klíčenky) dostat do budovy pravým křídlem vstupních dveří z pohledu od vstupu do budovy. Čip (bezkontaktní klíčenku) přiložíte na čtečku umístěnou vpravo od vstupních dveří a křídlo se po cvaknutí otevře mírným zatlačením na toto křídlo. Po vstupu do objektu zkontrolujte, prosím, zda se toto křídlo opět řádně uzavřelo!!! Čipy jsou k vyzvednutí u Marcely Čapounové, hospodářky Tenisového oddílu TJ TESLA Pardubice z.s., proti vratné záloze ve výši 100,– Kč.

Sdružení rodičů a přátel Tenisového oddílu TJ Tesla Pardubice založilo a provozuje facebookovou stránku (odkaz: https://www.facebook.com/Fanousci.Tesla.Tenis.Pardubice) s aktualitami ze života našeho Tenisového oddílu. Výbor TO tuto aktivitu vítá. Tyto stránky nejsou autorizovány ze strany Výboru TO.