Vážení členové/členky a hráči/hráčky Tenisového oddílu TJ TESLA Pardubice z.s.

Žádáme všechny členy a návštěvníky areálu našeho Tenisového oddílu, hráče, hráčky, rodiče a hosty, aby striktně dodržovali všechna aktuální nařízení a opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (dostupná na https://koronavirus.mzcr.cz/), všechna aktuální nařízení a opatření Vlády ČR (dostupná na www.vlada.cz) a nařízení NSA (dostupná na www.agenturasport.cz).

Letní tenisové kempy 2022

Tenisový oddíl TJ TESLA Pardubice z.s. s velkou radostí vítá a uvítá ve svých řadách další nové členy/členky a nové hráče/hráčky!!!

Výbor Tenisového oddílu společně se společností CALYPSO GROUP s.r.o. Pardubice připravil Objemovou studii pro novou tří kurtovou Tenisovou halu TO TJ Tesla Pardubice se zázemím a parkovištěm. V současné době Výbor TO poptává možné donátory pro zajištění vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR a SP a zajištění inženýrské činnosti směřující k vydání stavebního povolení pro následné žádosti o dotační podporu.

Vizualizace: Tří kurtová pevná tenisová hala s parkovištěm

Hrací a členské poplatky včetně poplatků za skříňky na rok 2022 jsou splatné v termínu nejpozději do 20.04.2022. Dle rozhodnutí Výboru TO TJ TESLA Pardubice z.s. ze dne 01.02.2022 (viz Zápis č. 01/2022 Výboru TO TJ TESLA Pardubice z.s. ze dne 01.02.2022, bod č. 12) byly Hrací a členské poplatky na rok 2022 navýšeny jednotně o 100,– Kč pro všechny kategorie (dále také viz záložka “Hrací a členské poplatky”). Poplatky za skříňky zůstávají beze změny.

Při platbě poplatků přes běžný níže uvedený účet uveďte, prosím jako VS číslo 37, jako SS rodné číslo člena/členky či hráče/hráčky a do poznámky pro snazší identifikaci platby uveďte, prosím, jméno a příjmení člena/členky či hráče/hráčky. Poplatky lze také po předchozí dohodě uhradit v hotovosti do pokladny k rukám M. Čapounové, hospodářky oddílu.

Číslo bankovního účtu TJ TESLA Pardubice z.s.: FIO BANKA, č.ú.: 2101565261/2010.

Z důvodu zabezpečení Vašeho majetku v šatnách a majetku Tenisového oddílu nechal Výbor Tenisového oddílu TJ TESLA Pardubice z.s. instalovat na pravé křídlo vstupních dveří do objektu z pohledu od vstupu do budovy autonomní bezdotykovou čtečku EM 125 kHz, IP 66.

V případě, že je levé křídlo z pohledu od vstupu do budovy uzamčeno, máte možnost se prostřednictvím čipu (bezkontaktní klíčenky) dostat do budovy pravým křídlem vstupních dveří z pohledu od vstupu do budovy. Čip (bezkontaktní klíčenku) přiložíte na čtečku umístěnou vpravo od vstupních dveří a křídlo se po cvaknutí otevře mírným zatlačením na toto křídlo. Po vstupu do objektu zkontrolujte, prosím, zda se toto křídlo opět řádně uzavřelo!!! Čipy jsou k vyzvednutí u Marcely Čapounové, hospodářky Tenisového oddílu TJ TESLA Pardubice z.s., proti vratné záloze ve výši 100,– Kč.

V souladu s nařízením Evropského parlamentu stran zpracování osobních údajů (GDPR) je Výbor TO povinen požádat členy/členky, hráče/hráčky a rodiče dětí, jež sportují v našem tenisovém klubu, o poskytnutí souhlasu. Formuláře jsou dostupné u M. Čapounové. Po vyplnění a podpisu formuláře jej buď, kdo ještě tak neučinil, prosím odevzdejte M. Čapounové nebo zašlete scan na e-mail: marcelacapounova@seznam.cz nebo na e-mail: tesla.tenis@seznam.cz. Výbor TO upozorňuje hráče/hráčky, kteří neodevzdají potvrzené prohlášení, nebude je smět uvést do systému ČUS a na webové stránky oddílu.