Vážení členové/členky a hráči/hráčky Tenisového oddílu TJ TESLA Pardubice z.s.

Žádáme všechny členy a návštěvníky areálu našeho Tenisového oddílu, hráče, hráčky, rodiče a hosty, aby striktně dodržovali všechna aktuální nařízení a opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (dostupná na https://koronavirus.mzcr.cz/) a všechna aktuální nařízení a opatření Vlády ČR!!!

Vážení členové Tenisového oddílu, tento rok slaví náš tenisový oddíl výročí 90 roků od založení klubu v roce 1931. Výbor TO žádá všechny členy TO o náměty směřující k důstojné oslavě tohoto kulatého výročí.

63. Ročník memoriálu Jaroslava Řepky se koná ve dnech 25.-26.09.2021 v areálu TO TJ Tesla Pardubice.

Hrací a členské poplatky včetně poplatků za skříňky na rok 2021 jsou splatné v termínu nejpozději do 20.04.2021. Dle rozhodnutí Výboru TO TJ TESLA Pardubice z.s. ze dne 04.02.2021 (viz Zápis č. 01/2021 Výboru TO TJ TESLA Pardubice z.s. ze dne 04.02.2021, bod č. 13) byly Hrací a členské poplatky na rok 2021 stanoveny ve stejné výši jako za uplynulé roky 2017-2020 (dále také viz záložka “Hrací a členské poplatky”). Výše poplatků podléhá schválení Členské schůze TO TJ TESLA Pardubice z.s.

Při platbě poplatků přes běžný níže uvedený účet uveďte, prosím jako VS číslo 37, jako SS rodné číslo člena/členky či hráče/hráčky a do poznámky pro snazší identifikaci platby uveďte, prosím, jméno a příjmení člena/členky či hráče/hráčky. Poplatky lze také po předchozí dohodě uhradit v hotovosti do pokladny k rukám M. Čapounové, hospodářky oddílu.

Číslo bankovního účtu TJ TESLA Pardubice z.s.: FIO BANKA, č.ú.: 2101565261/2010.

Z důvodu lepšího zabezpečení Vašeho majetku v šatnách a majetku Tenisového oddílu nechal Výbor Tenisového oddílu TJ TESLA Pardubice z.s. instalovat na pravé křídlo vstupních dveří do objektu z pohledu od vstupu do budovy autonomní bezdotykovou čtečku EM 125 kHz, IP 66.

V případě, že je levé křídlo z pohledu od vstupu do budovy uzamčeno, máte možnost se prostřednictvím čipu (bezkontaktní klíčenky) dostat do budovy pravým křídlem vstupních dveří z pohledu od vstupu do budovy. Čip (bezkontaktní klíčenku) přiložíte na čtečku umístěnou vpravo od vstupních dveří a křídlo se po cvaknutí otevře mírným zatlačením na toto křídlo.

Po vstupu do objektu zkontrolujte, prosím, zda se toto křídlo opět řádně uzavřelo!!! Čipy jsou k vyzvednutí u Marcely Čapounové, hospodářky Tenisového oddílu TJ TESLA Pardubice z.s., proti vratné záloze ve výši 100,– Kč.

Tenisový oddíl TJ TESLA Pardubice z.s. s velkou radostí vítá a uvítá ve svých řadách další nové členy/členky a nové hráče/hráčky.

V souladu s nařízením Evropského parlamentu stran zpracování osobních údajů (GDPR) je Výbor TO povinen požádat členy/členky, hráče/hráčky a rodiče dětí, jež sportují v našem tenisovém klubu, o poskytnutí souhlasu. Formuláře jsou dostupné u M. Čapounové. Po vyplnění a podpisu formuláře jej buď, kdo ještě tak neučinil, prosím odevzdejte M. Čapounové nebo zašlete scan na e-mail: marcelacapounova@seznam.cz nebo na e-mail: tesla.tenis@seznam.cz. Výbor TO upozorňuje hráče/hráčky, kteří neodevzdají potvrzené prohlášení, nebude je smět uvést do systému ČUS a na webové stránky oddílu.

V průběhu měsíce července 2019 provedla firma HEJNASTAV s.r.o. Turkovice u Přelouče (IČ 01416952) za významné finanční podpory Pardubického kraje kontaktní zateplovací systém (KZS) a fasádu domečku.

KZS a fasáda domečku
KZS a fasáda domečku