Tenisové haly v areálu Tenisového oddílu TJ TESLA z.s.

Ve dvou nafukovacích halách je v areálu Tenisového oddílu TJ TESLA Pardubice z.s. k dispozici každý rok pro období říjen až březen celkem šest antukových kurtů (4 + 2).

V zimních měsících (tedy říjen až březen) pronájem všech šesti antukových kurtů spravuje a zajišťuje smluvní partner Tenisového oddílu TJ TESLA Pardubice z.s. společnost DIONEA, s.r.o., Hradec Králové (www.dionea.cz).

Kontakt: Marcela Čapounová, mobil: 603 323 499, e-mail: mcapounova@dionea.cz