Historie a současnost Tenisového oddílu TJ TESLA Pardubice z.s.

Na úvod několik střípků z historie Tenisového oddílu TJ TESLA Pardubice z.s. (dále “Tenisový oddíl”), jak je pro další generace zaznamenal bývalý velký příznivec a obětavý funkcionář oddílu pan Jaroslav Řepka.

Počátky Tenisového oddílu spadají do roku 1925, kdy skupina 20-ti zakládajících členů bývalého AFK Pardubice zřídila pod Bubenčem v místech dnešního letního stadionu u fotbalového hřiště dva tenisové dvorce, na nichž se hrálo po několik roků jen rekreačně a pro členy byl tenis zábavou v pravém slova smyslu. Teprve ustavením VŽ ČS LTA v roce 1929 začala živá organizační činnost a byly uskutečněny první meziklubové přátelské zápasy, později i mistrovské zápasy.

V roce 1930 přišel oddíl o dvorce, jež byly zabrány pro výstavbu sportovního stadionu otevřeného u příležitosti Výstavy sportu a tělovýchovy v roce 1931. A tak na čas ustal tenisový ruch. Několika nejvěrnějším členům se podařilo nalézt nové sportovní středisko “Pod Vinicí”. Již koncem roku 1931 se započalo s výstavbou čtyř dvorců a dřevěné klubovny se šatnami a kuželníkem. Po nezměrné obětavosti všech členů tak mohla začít již z jara roku 1932 sezóna na nových dvorcích.

Název klubu se několikrát měnil postupně takto:

1932 – 1947AFK Pardubice
1948 – 16.04.1950Sokol Pardubice 1
17.04.1950 – 1959Sokol TESLA Pardubice
1960 – 1997TO TJ TESLA Pardubice
1998TO DMP Pardubice
1999 až po současnostTO TJ TESLA Pardubice z.s.

Ve vedení klubu, později Tenisového oddílu, se vystřídali postupně tito předsedové:

1925 – 1945MUDr. Prokop Jícha
1945 – 1949prof. MUDr. C. Gála
1950 – 1951Ing. L. Fišara
1951 – 1958František Chramosta
1959 – 1960Jaroslav Buček
1960 – 1981Ing. arch. Ladislav Charvát
1981 – 1991Vladislav Horák
1992 – 1995Petr Nevšímal
1995 – 1997Josef Goláň
1997 – 1999předsedu zastupovali Pavel Zákravský a Jan Roubal
1999 – 2008Ing. Jiří Hác
2009 – 2018Jaroslav Strouhal
od roku 2018Ing. Zdeněk Šmejkal, MBA

Vedle předsedů ve prospěch Tenisového oddílu pracovala i dlouhá řada dalších obětavých funkcionářů, mezi nimiž zaslouží vedle Jaroslava Řepky připomenutí alespoň tito: Jaroslav Nekola, Ing. Petr Kuthan, Rudolf Ullrich, Ing. Jarmila Stehlíková, Karel Stehno a Petr Činel Stehlík (více než 20 let správce areálu).

Zvláštní a upřímné poděkování patří všem sponzorům (viz stránka “Oficiální partneři tenisového oddílu TJ TESLA Pardubice z.s.”), bez jejichž podpory by činnost Tenisového oddílu nebyla možná a myslitelná.

Tenisový oddíl TJ TESLA Pardubice z.s. jako člen VčOTS patří počtem členů mezi největší tenisové oddíly východočeského regionu. Tenisový oddíl vytváří ideální podmínky jak pro závodní hraní tak pro rekreační hraní.

Tenisový oddíl má k dispozici jedenáct antukových dvorců. Od roku 1999 do roku 2010 byla přes zimu provozována nafukovací hala s 2 antukovými dvorci. Od zimy 2010/2011 je provozována nová nafukovací hala se 4 antukovými dvorci. Od zimy 2011/2012 je provozována další nafukovací hala s 2 antukovými dvorci. Díky provozovateli hal, firmě DIONEA s.r.o., Hradec Králové, se kterou má Tenisový oddíl resp. TJ TESLA Pardubice z.s., uzavřenou nájemní smlouvu do roku 2028, došlo během roků 2010 a 2011 k zásadnímu zvelebení tenisového areálu (např. rekonstrukce 4 kurtů od firmy SIBERA SYSTEM, vybavení všech 11 dvorců novými sloupky a sítěmi, zavlažování kurtů s dálkovým ovládáním doplněným v roce 2020, rekonstrukce oplocení, rozšíření prostoru bufetu pro celoroční provoz, vybudování malé tribuny mezi kurty č. 2-4 a nového schodiště do klubovny). V roce 2019 byla vybudována za finanční podpory MmP druhá malá tribuna mezi kurty č. 4-6. V roce 2019 byl rovněž za finanční podpory Pardubického kraje dokončen a zkolaudován “Domeček” jako herna stolního tenisu a klubovna.

V roce 2022 byla za finanční podpory Pardubického kraje opravena cvičná zeď. V roce 2023 byla opravena střecha “Domečku” a bylo instalováno nové ústřední topení v zázemí oddílu. Zkraje roku 2024 byla vyřešena havárie vodovodní přípojky (cca 100 bm).

Každý rok Tenisový oddíl TJ TESLA Pardubice z.s. čerpá dotace poskytované MmP a NSA.

V Tenisovém oddíle je pečlivě postaráno o výchovu mládeže. Od roku 1990 zde byla provozována Tenisová škola Jaroslava Brože. O výchovu hráčů pro závodní i rekreační hraní se v současnosti starají oficiální trenéři tenisového oddílu Ing. Jiří Kabrhel (šéftrenér), Jaroslav Čapoun, Zdeněk Knoflíček a Jiří Kopáček (trenéři). Každé léto se v areálu konají ve třech termínech Letní tenisové kempy.

Tenisový oddíl má velmi bohatou historii v soutěžích smíšených družstev. V sezóně 2015-2017 měl Tenisový oddíl dvě družstva mládeže v nejvyšší soutěži JUNIOR TOUR – O putovní pohár prezidenta ČTS. Stejně jako v sezóně 2018 tak i v sezóně 2019 mladší žáci, starší žáci a dorost hráli opět nejvyšší soutěž družstev JUNIOR TOUR – O putovní pohár prezidenta ČTS. Ve zkrácené sezóně 2021 hráli nejvyšší soutěž mladší žáci a starší žáci. V sezóně 2022 nejvyšší soutěž O putovní pohár prezidenta ČTS hráli starší žáci a dorost (společné družstvo LTC Pardubice – TO TJ Pardubice). V sezóně 2023 nejvyšší soutěž O putovní pohár prezidenta ČTS hráli mladší a starší žáci. V sezóně 2024 nejvyšší soutěž O putovní pohár prezidenta ČTS budou hrát družstva mladších a starších žáků. V roce 2024 bude soutěže družstev hrát celkem 10 týmů.