Historie a současnost Tenisového oddílu TJ TESLA Pardubice z.s.

Na úvod několik střípků z historie Tenisového oddílu TJ TESLA Pardubice z.s. (dále “Tenisový oddíl”), jak je pro další generace zaznamenal bývalý velký příznivec a obětavý funkcionář oddílu pan Jaroslav Řepka.

Počátky Tenisového oddílu spadají do roku 1925, kdy skupina 20-ti zakládajících členů bývalého AFK Pardubice zřídila pod Bubenčem v místech dnešního letního stadionu u fotbalového hřiště dva tenisové dvorce, na nichž se hrálo po několik roků jen rekreačně a pro členy byl tenis zábavou v pravém slova smyslu. Teprve ustavením VŽ ČS LTA v roce 1929 začala živá organizační činnost a byly uskutečněny první meziklubové přátelské zápasy, později i mistrovské zápasy.

V roce 1930 přišel oddíl o dvorce, jež byly zabrány pro výstavbu sportovního stadionu otevřeného u příležitosti Výstavy sportu a tělovýchovy v roce 1931. A tak na čas ustal tenisový ruch. Několika nejvěrnějším členům se podařilo nalézt nové sportovní středisko “Pod Vinicí”. Již koncem roku 1931 se započalo s výstavbou čtyř dvorců a dřevěné klubovny se šatnami a kuželníkem. Po nezměrné obětavosti všech členů tak mohla začít již z jara roku 1932 sezóna na nových dvorcích.

Název klubu se několikrát měnil postupně takto:

1932 – 1947AFK Pardubice
1948 – 16.04.1950Sokol Pardubice 1
17.04.1950 – 1959Sokol TESLA Pardubice
1960 – 1997TO TJ TESLA Pardubice
1998TO DMP Pardubice
1999 až po současnostTO TJ TESLA Pardubice

Ve vedení klubu, později Tenisového oddílu, se vystřídali postupně tito předsedové:

1925 – 1945MUDr. Prokop Jícha
1945 – 1949prof. MUDr. C. Gála
1950 – 1951Ing. L. Fišara
1951 – 1958František Chramosta
1959 – 1960Jaroslav Buček
1960 – 1981Ing. arch. Ladislav Charvát
1981 – 1991Vladislav Horák
1992 – 1995Petr Nevšímal
1995 – 1997Josef Goláň
1997 – 1999předsedu zastupovali Pavel Zákravský a Jan Roubal
1999 – 2008Ing. Jiří Hác
2009 – 2018Jaroslav Strouhal
od roku 2018Ing. Zdeněk Šmejkal, MBA

Vedle předsedů ve prospěch Tenisového oddílu pracovala i dlouhá řada dalších obětavých funkcionářů, mezi nimiž zaslouží vedle Jaroslava Řepky připomenutí alespoň tito: Jaroslav Nekola, Ing. Petr Kuthan, Rudolf Ullrich, Ing. Jarmila Stehlíková, Karel Stehno a Petr Činel Stehlík (více než 20 let správce areálu).

Zvláštní a upřímné poděkování patří všem sponzorům, bez jejichž podpory by činnost Tenisového oddílu nebyla možná a myslitelná.

Tenisový oddíl TJ TESLA Pardubice z.s. jako člen VčOTS patří počtem členů mezi největší tenisové oddíly východočeského regionu. Tenisový oddíl vytváří ideální podmínky jak pro závodní hraní tak i pro rekreační hraní.

Tenisový oddíl má k dispozici jedenáct antukových dvorců. Od roku 1999 do roku 2010 byla přes zimu provozována nafukovací hala s 2 antukovými dvorci. Od zimy 2010/2011 je provozována nová nafukovací hala se 4 antukovými dvorci. Od zimy 2011/2012 je provozována další nafukovací hala s 2 antukovými dvorci. Díky provozovateli hal, firmě DIONEA s.r.o., Hradec Králové, se kterou má Tenisový oddíl resp. TJ TESLA Pardubice z.s., uzavřenou nájemní smlouvu do roku 2028, došlo během roků 2010 a 2011 k zásadnímu zvelebení tenisového areálu (např. rekonstrukce 4 kurtů od firmy SIBERA SYSTEM, vybavení všech 11 dvorců novými sloupky a sítěmi, zavlažování kurtů s dálkovým ovládáním doplněným v roce 2020, rekonstrukce oplocení, rozšíření prostoru bufetu pro celoroční provoz, vybudování malé tribuny mezi kurty č. 2-4 a nového schodiště do klubovny). V roce 2019 byla vybudována za finanční podpory MmP druhá malá tribuna mezi kurty č. 4-6. V roce 2019 byl rovněž za finanční podpory Pardubického kraje dokončen a zkolaudován “Domeček” jako herna stolního tenisu a klubovna. V roce 2022 byla za finanční podpory Pardubického kraje opravena cvičná zeď.

Každý rok Tenisový oddíl TJ TESLA Pardubice z.s. čerpá dotace poskytované MmP a NSA.

V Tenisovém oddíle je pečlivě postaráno o výchovu mládeže. Od roku 1990 zde byla provozována Tenisová škola Jaroslava Brože. O výchovu hráčů pro závodní i rekreační hraní se v současnosti starají oficiální trenéři tenisového oddílu Ing. Jiří Kabrhel (šéftrenér), Jaroslav Čapoun, Zdeněk Knoflíček a Jiří Kopáček (trenéři). Každé léto se v areálu konají ve třech termínech Letní tenisové kempy.

Tenisový oddíl má velmi bohatou historii v soutěžích smíšených družstev. V sezóně 2015-2017 měl Tenisový oddíl dvě družstva mládeže v nejvyšší soutěži JUNIOR TOUR – O putovní pohár prezidenta ČTS. Stejně jako v sezóně 2018 tak i v sezóně 2019 mladší žáci, starší žáci a dorost hráli opět nejvyšší soutěž družstev JUNIOR TOUR – O putovní pohár prezidenta ČTS. Ve zkrácené sezóně 2021 hráli nejvyšší soutěž mladší žáci a starší žáci. V sezóně 2022 nejvyšší soutěž O putovní pohár prezidenta ČTS hráli starší žáci a dorost (společné družstvo LTC Pardubice – TO TJ Pardubice). V sezóně 2023 nejvyšší soutěž O putovní pohár prezidenta ČTS hráli mladší a starší žáci. V sezóně 2024 nejvyšší soutěž O putovní pohár prezidenta ČTS budou hrát družstva mladších a starších žáků. V roce 2024 bude soutěže družstev hrát celkem 10 týmů.