Výbor Tenisového oddílu
TJ TESLA Pardubice z.s.

Výbor Tenisového oddílu TJ TESLA Pardubice z.s. pracuje od června 2018 ve složení:

 • Ing. Zdeněk Šmejkal, MBA – předseda Tenisového oddílu, zástupce Tenisového oddílu ve VV TJ TESLA Pardubice z.s., správce webu
 • Robert Isach – místopředseda Tenisového oddílu, správce soutěží, kontaktní osoba oddílu s VčOTS a ČTS
 • Marcela Čapounová členka výboru Tenisového oddílu, hospodářka Tenisového oddílu, zapisovatelka
 • Ing. Jiří Kabrhel – člen výboru Tenisového oddílu, sportovní činnost Tenisového oddílu – šéftrenér
 • Karel Stehno – člen výboru Tenisového oddílu, správce majetku Tenisového oddílu

Termíny konání Výborů Tenisového oddílu TJ TESLA Pardubice z.s. v roce 2019:

Zápisy z jednání Výboru TO pečlivě pořizuje M. Čapounová či Z. Šmejkal. Zápisy jsou uloženy v kanceláři Tenisového oddílu. Aktuální zápisy jsou pravidelně vyvěšovány na nástěnce Tenisového oddílu.

Všichni členové/členky a hráči/hráčky Tenisového oddílu jsou oprávněni předávat Výboru TO svoje náměty a připomínky ke zlepšení činnosti Tenisového oddílu. Svoje náměty a připomínky můžete předávat jednotlivým členům Výboru TO či zasílat na e-mail: tesla.tenis@seznam.cz.

 • dne 17.01.2019 od 19.00 hodin v Restauraci Plzeňka
 • dne 07.02.2019 od 18.00 hodin v kanceláři oddílu
 • dne 21.02.2019 od 18.00 hodin v kanceláři oddílu
 • dne 12.03.2019 od 18.00 hodin v kanceláři oddílu
 • dne 28.03.2019 od 18.00 hodin v kanceláři oddílu
 • dne 10.04.2019 od 18.00 hodin v kanceláři oddílu
 • dne 08.05.2019 od 19.00 hodin v kanceláři oddílu
 • dne 05.06.2019 od 19.00 hodin v kamceláři oddílu
 • dne 26.06.2019 od 19.00 hodin v kanceláři oddílu
 • dne 04.09.2019 od 19.00 hodin v kanceláři oddílu
 • dne 01.10.2019 od 19.00 hodin v kanceláři oddílu
 • dne 24.10.2019 od 19.00 hodin v kanceláři oddílu
 • dne 21.11.2019 od 19.00 hodin v kanceláři oddílu
 • dne 16.01.2020 od 19.00 hodin v kanceláři oddílu