Výbor Tenisového oddílu
TJ TESLA Pardubice z.s.

Výbor Tenisového oddílu TJ TESLA Pardubice z.s. pracuje od ledna 2020 ve složení:

 • Ing. Zdeněk Šmejkal, MBA – předseda Tenisového oddílu, zástupce Tenisového oddílu ve VV TJ TESLA Pardubice z.s., správce webu
 • Zdeněk Knoflíček – člen Výboru Tenisového oddílu, správce soutěží, kontaktní osoba oddílu s VčOTS a ČTS
 • Marcela Čapounová členka Výboru Tenisového oddílu, hospodářka Tenisového oddílu, zapisovatelka
 • Ing. Jiří Kabrhel – člen Výboru Tenisového oddílu, sportovní činnost Tenisového oddílu – šéftrenér
 • Karel Stehno – člen Výboru Tenisového oddílu, správce majetku Tenisového oddílu

Termíny konání Výborů Tenisového oddílu TJ TESLA Pardubice z.s. v roce 2020:

Zápisy z jednání Výboru Tenisového oddílu pečlivě pořizuje M. Čapounová či Z. Šmejkal. Zápisy jsou uloženy v kanceláři Tenisového oddílu. Aktuální zápisy jsou pravidelně vyvěšovány na nástěnce Tenisového oddílu umístěné ve vestibulu.

Všichni členové/členky a hráči/hráčky Tenisového oddílu jsou oprávněni předávat Výboru Tenisového oddílu svoje náměty a připomínky ke zlepšení činnosti Tenisového oddílu. Svoje náměty, poznatky či připomínky můžete předávat jednotlivým členům Výboru Tenisového oddílu či zasílat na oddílový e-mail: tesla.tenis@seznam.cz.

 • dne 16.01.2020 od 19.00 hodin v kanceláři oddílu
 • dne 06.02.2020 od 19.00 hodin v kanceláři oddílu
 • dne 05.03.2020 od 19.00 hodin v kanceláři oddílu
 • dne 20.04.2020 od 19.00 hodin v areálu oddílu
 • dne 11.05.2020 od 19.00 hodin v areálu oddílu
 • dne 01.06.2020 od 19.00 hodin v areálu oddílu
 • dne 25.06.2020 od 19.00 hodin v areálu oddílu
 • dne 01.09.2020 od 18.00 hodin v areálu oddílu
 • dne 24.09.2020 od 19.00 hodin v areálu oddílu
 • dne 15.10.2020 od 19.00 hodin v areálu oddílu