Výbor Tenisového oddílu TJ Tesla Pardubice z.s.

Výbor Tenisového oddílu TJ TESLA Pardubice z.s. pracuje ve složení:

 • Ing. Zdeněk Šmejkal, MBA – předseda Tenisového oddílu, člen Výboru Tenisového oddílu, zástupce Tenisového oddílu ve VV TJ TESLA Pardubice z.s., správce webu, dotace
 • Zdeněk Knoflíček – člen Výboru Tenisového oddílu, správce soutěží, kontaktní osoba oddílu s VčOTS a ČTS, bufet, rozhodčí
 • Marcela Čapounová členka Výboru Tenisového oddílu, hospodářka a pokladní Tenisového oddílu, správce majetku Tenisového oddílu, rozhodčí
 • Ing. Jiří Kabrhel – člen Výboru Tenisového oddílu, sportovní činnost Tenisového oddílu – šéftrenér, šéf projektu Tenis dětem
 • Ing. Libor Holý – člen Výboru Tenisového oddílu, sponzoring, komunikace rodičů a Výboru Tenisového oddílu

Zápisy z pravidelných jednání Výboru Tenisového oddílu pořizuje Z. Šmejkal. Zápisy jsou uloženy v kanceláři Tenisového oddílu. Aktuální zápisy jsou pravidelně vyvěšovány na nástěnce Tenisového oddílu umístěné ve vestibulu.

Všichni členové/členky a hráči/hráčky Tenisového oddílu jsou oprávněni předávat Výboru Tenisového oddílu svoje náměty a připomínky ke zlepšení činnosti Tenisového oddílu. Svoje náměty, poznatky či připomínky můžete předávat jednotlivým členům Výboru Tenisového oddílu či zasílat na oddílový e-mail: tesla.tenis@seznam.cz.

Termíny konání Výborů Tenisového oddílu TJ TESLA Pardubice z.s. v roce 2024:

 • dne 24.01.2024 od 19.00 hodin v klubovně oddílu
 • dne 21.02.2024 od 19.00 hodin v klubovně oddílu
 • dne 20.03.2024 od 19.00 hodin v klubovně oddílu
 • dne 10.04.2024 od 19.00 hodin v klubovně oddílu
 • dne 15.05.2024 od 19.00 hodin v klubovně oddílu
 • dne 20.06.2024 od 19.00 hodin v klubovně oddílu
 • dne 11.09.2024 od 19.00 hodin v klubovně oddílu