Výbor Tenisového oddílu TJ Tesla Pardubice z.s.

Výbor Tenisového oddílu TJ TESLA Pardubice z.s. pracuje od ledna 2020 ve složení:

  • Ing. Zdeněk Šmejkal, MBA – předseda Tenisového oddílu, člen Výboru Tenisového oddílu, zástupce Tenisového oddílu ve VV TJ TESLA Pardubice z.s., správce webu
  • Zdeněk Knoflíček – člen Výboru Tenisového oddílu, správce soutěží, kontaktní osoba oddílu s VčOTS a ČTS, bufet
  • Marcela Čapounová členka Výboru Tenisového oddílu, hospodářka Tenisového oddílu, zapisovatelka
  • Ing. Jiří Kabrhel – člen Výboru Tenisového oddílu, sportovní činnost Tenisového oddílu – šéftrenér
  • Karel Stehno – člen Výboru Tenisového oddílu, správce majetku Tenisového oddílu

Zápisy z pravidelných jednání Výboru Tenisového oddílu pořizuje Z. Šmejkal. Zápisy jsou uloženy v kanceláři Tenisového oddílu. Aktuální zápisy jsou pravidelně vyvěšovány na nástěnce Tenisového oddílu umístěné ve vestibulu.

Všichni členové/členky a hráči/hráčky Tenisového oddílu jsou oprávněni předávat Výboru Tenisového oddílu svoje náměty a připomínky ke zlepšení činnosti Tenisového oddílu. Svoje náměty, poznatky či připomínky můžete předávat jednotlivým členům Výboru Tenisového oddílu či zasílat na oddílový e-mail: tesla.tenis@seznam.cz.

Termíny konání Výborů Tenisového oddílu TJ TESLA Pardubice z.s. v roce 2022:

  • dne 01.02.2022 od 20.00 hodin v kanceláři oddílu
  • dne 15.03.2022 od 20.00 hodin v kanceláři oddílu
  • dne 05.04.2022 od 18.00 hodin v kanceláři oddílu
  • dne 03.05.2022 od 20.00 hodin v kanceláři oddílu
  • dne 14.06.2022 od 20.00 hodin v kanceláři oddílu