Hrací a členské poplatky Tenisového oddílu TJ TESLA Pardubice z.s. na rok 2019

Udržovací poplatkyČástka
(Kč/rok)
Pro nehrající členy300 Kč
Hrací poplatky Částka
(Kč/rok)
Děti do 6 let (ročník 13 a mladší)500 Kč
Děti od 7 do 9 let (ročník 12 až 10) s možností hraní pouze na dvorci č. 71 100 Kč
Mládež od 10 do 14 let (ročník 09 až 05)1 400 Kč
Mládež od 15 do 18 let (ročník 04 až 01, studující do 25 let)2 000 Kč
Dospělí do 62 let (muži, ženy – ročník 00 až 57)2 900 Kč
Senioři od 63 do 69 let (ročník 56 až 50) hra ve všední den do 15:00 h,
v sobotu a v něděli bez omezení
1 100 Kč
Senioři od 63 do 69 let (ročník 56 až 50) bez omezení hrací doby1 900 Kč
Senioři 70 až 79 let (ročník 49 až 40) hra ve všední den do 15:00 h,
v sobotu a v neděli bez omezení
700 Kč

Senioři 70 až 79 let (ročník 49 až 40) bez omezení hrací doby
1 900 Kč
Senioři 80 let a starší (ročník 39 a starší) hra ve všední den do 15:00 h,
v sobotu a v neděli bez omezení
zdarma

Senioři 80 let a starší (ročník 39 a starší) bez omezení hrací doby
1 900 Kč
Permanentka4 000 Kč
Skřínka velká300 Kč
Skřínka střední250 Kč
Skřínka malá200 Kč
Poplatky za hru hostů (cena za dvorec a 1 hodinu)(Kč/hod)
1 hodina hry (výše poplatku platí i pro hru hosta s členem oddílu),
splatné předem u správce či hospodářky oddílu
150 Kč

Věkové kategorie:

Pro zařazení hráče do předmětné věkové kategorie je rozhodující věk, jehož dosáhne v tom kalendářním roce, v němž končí příslušná tenisová sezóna. Přechod do vyšší věkové kategorie se v závislosti na tomto ustanovení uskutečňuje vždy ke dni začátku příslušné tenisové sezóny.

Výše a způsob úhrady poplatků na rok 2019 splatných nejpozději do 20.04.2019:

Výše Hracích a členských poplatků na rok 2019 byla schválena v nezměněné výši rozhodnutím Výboru TO (viz Zápis č. 15/2018 Výboru TO ze dne 06.12.2018, bod č. 15.), a potvrzena rozhodnutím Členské schůze TO TJ TESLA Pardubice z.s. ze dne 13.05.2019 (viz Usnesení z členské schůze ze dne 13.05.2019, bod č. 5). Dle rozhodnutí Výboru TO a Usnesení ČS TO je zcela vypuštěn vstupní poplatek pro nové hráče a hráčky.

Při platbě poplatků přes běžný níže uvedený účet uveďte, prosím jako VS číslo 37, jako SS rodné číslo hráče/hráčky a do poznámky pro snazší identifikaci platby uveďte, prosím, jméno a příjmení hráče/hráčky. Členské a hrací poplatky lze také po předchozí dohodě uhradit v hotovosti do pokladny oddílu k rukám M. Čapounové, hospodářky oddílu (mob.: 603 323 499).

Pozor!!! Změna čísla účtu TJ TESLA Pardubice z.s.:
FIO BANKA, č.ú.: 2101565261/2010.

Výbor TO upozorňuje členy a hráče, jež neuhradí v termínu poplatek za skříňku, bude jejich skříňka otevřena, vyprázdněna a předána řádně platícím hráčům/hráčkám a členům/členkám. V současné době provádí M. Čapounová celkovou revizi plateb poplatků na sezónu 2019. Ověřte si, prosím, že máte vše v pořádku.