Hrací a členské poplatky Tenisového oddílu TJ TESLA Pardubice z.s. na rok 2024

Udržovací poplatkyČástka
(Kč/rok)
Pro nehrající členy 800 Kč
Hrací poplatky a skřínky Částka
(Kč/rok)
Děti do 6 let (ročník 18 a mladší)1 000 Kč
Děti od 7 do 9 let (ročník 15 až 17) s možností hraní pouze na dvorci č. 71 600 Kč
Mládež od 10 do 14 let (ročník 10 až 14)1 900 Kč
Mládež od 15 do 18 let (ročník 06 až 09, studující do 25 let)2 500 Kč
Dospělí do 62 let (muži, ženy – ročník 62 až 05)3 500 Kč
Senioři od 63 do 69 let (ročník 55 až 61) hra ve všední den do 15:00 h,
v sobotu a v neděli bez omezení
1 200 Kč
Senioři od 63 do 69 let (ročník 55 až 61) bez omezení hrací doby2 400 Kč
Senioři 70 až 79 let (ročník 45 až 54) hra ve všední den do 15:00 hodin,
v sobotu a v neděli bez omezení
1 200 Kč
Senioři 70 až 79 let (ročník 45 až 54) bez omezení hrací doby2 400 Kč
Senioři 80 let a starší (ročník 43 a starší) hra ve všední den do 15:00 hodin,
v sobotu a v neděli bez omezení
zdarma
Senioři 80 let a starší (ročník 44 a starší) bez omezení hrací doby2 400 Kč
Permanentka4 500 Kč
Skřínka velká 500 Kč
Skřínka střední 400 Kč
Skřínka malá 300 Kč
Poplatky za hru hostů (cena za dvorec a 1 hodinu)(Kč/hod)
1 hodina hry (výše poplatku platí i pro hru hosta s členem oddílu),
splatné předem u správce areálu či hospodářky oddílu
– období 04-06/2024, 09-10/2024
– období 07-08/2024


250 Kč
200 Kč

Věkové kategorie:

Pro zařazení hráče do předmětné věkové kategorie je rozhodující věk, jehož dosáhne v tom kalendářním roce, v němž končí příslušná tenisová sezóna. Přechod do vyšší věkové kategorie se v závislosti na tomto ustanovení uskutečňuje vždy ke dni začátku příslušné tenisové sezóny.

Výše a způsob úhrady poplatků na rok 2024 splatných nejpozději do 20.04.2024:

Výše Hracích a členských poplatků na rok 2024 byla schválena rozhodnutím Výboru TO (viz Zápis č. 02/2024 Výboru TO ze dne 21.02.2024, bod č. 19) s navýšením pro všechny kategorie včetně navýšení poplatků za skříňky.

Při platbě poplatků přes běžný níže uvedený účet uveďte, prosím jako VS číslo 37, jako SS rodné číslo hráče/hráčky a do poznámky pro snazší identifikaci platby uveďte, prosím, jméno a příjmení hráče/hráčky. Členské a hrací poplatky lze také po předchozí dohodě uhradit v hotovosti do pokladny oddílu k rukám M. Čapounové, hospodářky oddílu (mob.: 603 323 499).

Číslo účtu TJ TESLA Pardubice z.s.: 2101565261/2010, FIO BANKA

Výbor TO upozorňuje členy a hráče, jež neuhradí v termínu poplatek za skříňku, bude jejich skříňka otevřena, vyprázdněna a předána řádně platícím hráčům/hráčkám a členům/členkám.