Hrací a členské poplatky Tenisového oddílu TJ TESLA Pardubice z.s. na rok 2022

Udržovací poplatkyČástka
(Kč/rok)
Pro nehrající členy400 Kč
Hrací poplatky Částka
(Kč/rok)
Děti do 6 let (ročník 16 a mladší)600 Kč
Děti od 7 do 9 let (ročník 15 až 13) s možností hraní pouze na dvorci č. 71 200 Kč
Mládež od 10 do 14 let (ročník 12 až 08)1 500 Kč
Mládež od 15 do 18 let (ročník 07 až 04, studující do 25 let)2 100 Kč
Dospělí do 62 let (muži, ženy – ročník 03 až 60)3 000 Kč
Senioři od 63 do 69 let (ročník 59 až 53) hra ve všední den do 15:00 h,
v sobotu a v neděli bez omezení
1 200 Kč
Senioři od 63 do 69 let (ročník 59 až 53) bez omezení hrací doby2 000 Kč
Senioři 70 až 79 let (ročník 52 až 43) hra ve všední den do 15:00 hodin,
v sobotu a v neděli bez omezení
800 Kč

Senioři 70 až 79 let (ročník 52 až 43) bez omezení hrací doby
2 000 Kč
Senioři 80 let a starší (ročník 42 a starší) hra ve všední den do 15:00 hodin,
v sobotu a v neděli bez omezení
zdarma

Senioři 80 let a starší (ročník 42 a starší) bez omezení hrací doby
2 000 Kč
Permanentka4 100 Kč
Skřínka velká300 Kč
Skřínka střední250 Kč
Skřínka malá200 Kč
Poplatky za hru hostů (cena za dvorec a 1 hodinu)(Kč/hod)
1 hodina hry (výše poplatku platí i pro hru hosta s členem oddílu),
splatné předem u správce areálu či hospodářky oddílu
200 Kč

Věkové kategorie:

Pro zařazení hráče do předmětné věkové kategorie je rozhodující věk, jehož dosáhne v tom kalendářním roce, v němž končí příslušná tenisová sezóna. Přechod do vyšší věkové kategorie se v závislosti na tomto ustanovení uskutečňuje vždy ke dni začátku příslušné tenisové sezóny.

Výše a způsob úhrady poplatků na rok 2022 splatných nejpozději do 20.04.2022:

Výše Hracích a členských poplatků na rok 2022 byla schválena rozhodnutím Výboru TO (viz Zápis č. 01/2022 Výboru TO ze dne 01.02.2022, bod č. 12) s navýšením o 100,– Kč pro všechny kategorie. Poplatky za skříňky zůstávají beze změny.

Při platbě poplatků přes běžný níže uvedený účet uveďte, prosím jako VS číslo 37, jako SS rodné číslo hráče/hráčky a do poznámky pro snazší identifikaci platby uveďte, prosím, jméno a příjmení hráče/hráčky. Členské a hrací poplatky lze také po předchozí dohodě uhradit v hotovosti do pokladny oddílu k rukám M. Čapounové, hospodářky oddílu (mob.: 603 323 499).

Číslo účtu TJ TESLA Pardubice z.s.: 2101565261/2010, FIO BANKA

Výbor TO upozorňuje členy a hráče, jež neuhradí v termínu poplatek za skříňku, bude jejich skříňka otevřena, vyprázdněna a předána řádně platícím hráčům/hráčkám a členům/členkám.