Členská schůze Tenisového oddílu v pondělí 13.05.2019 od 18.00 hodin

V pondělí 13.05.2019 se konala od 18.00 hodin v klubovně oddílu řádná Členská schůze Tenisového oddílu TJ TESLA Pardubice z.s. s programem uvedeným na Pozvánce a schváleným Výborem TO dne 10.04.2019. Členská schůze schválila Zprávu o hospodaření TO za rok 2018 a Návrh rozpočtu TO na rok 2019, vše přednesené M. Čapounovou. Dále Členská schůze schválila Zprávu o činnosti TO za sezónu 2018-2019 přednesenou J. Kabrhelem. Usnesení z Členské schůze TO ze dne 13.05.2019 – viz nástěnka TO.

V pondělí 20.05.2019 se konala od 17.00 hodin v Restauraci Pod Vinicí, Pardubice, Valná hromada TJ TESLA Pardubice z.s., jíž se zúčastnilo i pět delegátů TO zvolených na řádné Členské schůzi konané dne 13.05.2019.

Na nástěnce TO jsou vyvěšeny výsledky hospodaření celé TJ TESLA Pardubice z.s. za rok 2018.